Akcja kontrolna: Nielegalne odpady

Zdjęcie z kontroli

W środę, 8 września 2021 r., m.in. na drodze krajowej nr 2 w m. Woroniec, odbyły się działania kontrolne w ramach akcji: „nielegalne odpady”. Przedmiotem działań były kontrole pojazdów przewożących odpady w ruchu krajowym i międzynarodowym.

W działaniach udział wzięli funkcjonariusze: Inspekcji Transportu Drogowego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Krajowej Administracji Skarbowej, Policji  i Straży Granicznej.

Należy podkreślić, że stwierdzone podczas przeprowadzonych działań nieprawidłowości nie dotyczyły wprost przewozów odpadów, a związane były wyłącznie z nieprawidłowym stanem technicznym pojazdów transportujących odpady.