Przejdź do treści

Dla osób ze szczególnymi potrzebami

Informacje o Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie w języku łatwym do czytania – ETR (EASY TO READ)

  • 1 lutego 202224 czerwca 2022

Informacje o Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie w języku łatwym do czytania – ETR (EASY TO READ) Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie W skrócie WITD w Lublinie Obszar działania: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w… Czytaj dalej »Informacje o Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie w języku łatwym do czytania – ETR (EASY TO READ)

Informacje dla osób niesłyszących

  • 31 stycznia 202231 stycznia 2022

Informacje dla osób niesłyszących Pomoc tłumacza dla osób niesłyszących Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego  zapewnia obsługę osób uprawnionych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania wykorzystując następujące środki wspierające komunikowanie się: Fax: (81) 740-64-37E-mail: sekretariat@witd.lublin.plGodziny pracy: Pn – Pt : 7:30 – 15:30 W celu zgłoszenia chęci… Czytaj dalej »Informacje dla osób niesłyszących

Informacja: Tekst pisany maszynowo

  • 28 stycznia 20221 lutego 2022

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie Działalność: Inspekcja Transportu Drogowego została powołana do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego i niezarobkowego przewozu osób i rzeczy, działa mając na celu przede wszystkim eliminowanie wszelkich negatywnych zjawisk obserwowanych w transporcie drogowym. Inspekcja współdziała z Policją, Strażą Graniczną, Krajową Administracją Skarbową, Inspekcją Weterynaryjną, Państwową Inspekcją… Czytaj dalej »Informacja: Tekst pisany maszynowo

Wniosek o zapewnienie dostępności

  • 8 września 202127 września 2021

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) jako: osoba ze szczególnymi potrzebami, przedstawiciel ustawowy osoby ze szczególnymi potrzebami * Udostępniamy państwu wniosek o zapewnienie dostępności w zakresie: dostępności architektonicznej, dostępności informacyjnej lub komunikacyjnej

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie na lata 2021-2025.

  • 18 sierpnia 20214 kwietnia 2022

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie ustala się poniższy plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom… Czytaj dalej »Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie na lata 2021-2025.