Dla osób ze szczególnymi potrzebami

Wniosek o zapewnienie dostępności

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) jako: osoba ze szczególnymi potrzebami, przedstawiciel ustawowy osoby ze szczególnymi potrzebami * Udostępniamy państwu wniosek o zapewnienie dostępności w zakresie: dostępności architektonicznej, dostępności informacyjnej lub komunikacyjnej

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie na lata 2021-2025.

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie ustala się poniższy plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom… Czytaj dalej »Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie na lata 2021-2025.