Przejdź do treści

Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego

Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego

Projekt „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Dzięki realizacji przedmiotowego projektu Inspekcja Transportu Drogowego zostanie wyposażona w nowoczesny, zaawansowany technicznie oraz technologicznie sprzęt, pojazdy oraz pakiet specjalistycznych szkoleń pozwalających zwiększyć efektywność kontroli drogowych przeprowadzanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Celem Projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zwiększenie efektywności działań kontrolnych Inspekcji Transportu Drogowego, które będzie możliwe poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i pojazdów wraz z wyposażeniem.

Zakres rzeczowy projektu określa umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt indywidualny: POIS.03.01.00-00-0039/17

Priorytet: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.

Działanie: 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 26 września 2018 r.

Wartość całkowita projektu: 65.855.263,24 PLN

Wartość dofinansowania projektu z UE (Europejski Fundusz Spójności): 55.976.973,75 PLN

Termin realizacji: od 12 maja 2017 r. do 31 grudnia 2022 r.

Projekt obejmie zakup środków trwałych:

  • 64 zestawów do kontroli tachografów;
  • 64 samochodów typu furgon ze specjalistycznym wyposażeniem;
  • 16 Mobilnych Jednostek Diagnostycznych.

Ponadto w ramach Projektu przewidziano również działania informacyjno-promocyjne oraz przygotowanie i zarządzanie Projektem.

Źródło: GITD

Accessibility Toolbar