Albański transport

Zdjęcie samochodu

Brak ważnego zezwolenia uprawniającego do wykonywania transportu międzynarodowego oraz liczne naruszenia z czasu pracy, to wynik kontroli albańskiego pojazdu przewożącego stal z Albanii do Polski. Łączna kwota kary pieniężnej to 12.000 złotych dla przewoźnika i 7200 złotych dla kierowców.

         W ramach współpracy z Krajową Administracją Skarbową, 3 września br. w Lublinie poddano kontroli zespół pojazdów należący do albańskiego przewoźnika, a przewożący 24 tony stali z Albanii do Polski. Kierowcy okazali do kontroli niewypełniony druk zezwolenia, który uprawniana do wykonania transportu drogowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Z mocy prawa zezwolenie niewypełnione jest traktowane jako zezwolenie nieważne,
a więc przewóz odbywał się bez posiadania w pojeździe wymaganego ważnego zezwolenia na międzynarodowy transport drogowy rzeczy.

            Ponadto analiza czasu pracy kierowców wykazała, iż wielokrotnie kierujący wykonując przewóz drogowy w załodze naruszali przepisy czasu pracy poprzez wydłużanie jazdy dziennej oraz skracanie odpoczynków dziennych. Dodatkowo, w czasie prowadzenia pojazdu w załodze, tylko jedna karta kierowcy była włożona do tachografu, natomiast drugi kierowca w tym czasie nie rejestrował żadnej aktywności. Co więcej, przez kilka godzin prowadzili pojazd
w załodze trzyosobowej samochodem ciężarowym zarejestrowanym na dwie osoby.

Łączna suma kar za stwierdzone naruszenia wyniosła aż 32.000 zł, a ustawowo została ograniczona do 12 000 zł. Na kierowców nałożono także mandaty karne w łącznej wysokości 7.200 zł.