Bez zezwolenia i to dwa razy

Zdjęcie miejsca kontroli 1

O niebywałym zbiegu okoliczności mogą mówić inspektorzy transportu drogowego. W trakcie jednej zmiany, na tym samym punkcie kontrolnym, zatrzymali m.in. dwa ukraińskie pojazdy, które nie posiadały zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego na terytorium Polski. Sankcje były dotkliwe. Dwie kary po 12 tysięcy złotych i usunięcie pojazdów na wyznaczony parking.

W czwartek, 9 września br., na nowo wybudowanym punkcie kontrolnym w Chełmie (DK 12), inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie, zatrzymali do rutynowej kontroli dwa ciągniki siodłowe z naczepami. W obu przypadkach ustalenia kontrolujących były identyczne tj. brak wymaganego zezwolenia międzynarodowego uprawniającego przewoźnika ukraińskiego do wykonywania transportu drogowego na terytorium Polski.

Takie naruszenie, to przejaw nieuczciwej konkurencji pomiędzy przewoźnikami, za które grozi maksymalna dopuszczalna w Polsce kara pieniężna, tj. 12.000 zł.

Pierwszy z pojazdów przewoził ładunek wina z Polski na Ukrainę, a drugi części samochodowe również Polski na Ukrainę.

Pojazdy zostały usunięte na wyznaczony parking strzeżony. Aby kontynuować przewóz, przewoźnicy muszą opłacić kaucje, na poczet grożącej kary, po 12.000 złotych oraz przedstawić prawidłowe i ważne uprawnienie do wykonywania transportu drogowego.