(Nie)bezpieczny transport farby

Zdjęcie farb

Niezabezpieczony ładunek łatwopalnych farb ujawnili podczas kontroli w m. Tchórzew (DK 19) inspektorzy transportu drogowego z WITD w Lublinie. Dodatkowo niewłaściwie oznakowano opakowania zbiorcze, a tablica barwy pomarańczowej nie została prawidłowo zamocowana z tyłu pojazdu. Dopiero po usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości kierowca będzie mógł kontynuować dalszą podróż.

W poniedziałek, 20 września br. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie skontrolowali, należący do polskiego przewoźnika, ciągnik siodłowy z naczepą przewożący 23 tony łatwopalnej farby (UN 1263). Kontrola ładowni wykonana przez inspektorów wykazała, że ładunek nie został zabezpieczony przed ewentualnym przemieszczeniem się. Groziło to niekontrolowanym przemieszczeniem ładunku podczas wykonywania manewrów na drodze. W skrajnym przypadku mogło dojść nawet do spadnięciem z ładowni i przygniecenia innych pojazdów bądź pieszych. Zamocowanie ładunku to jeden z podstawowych obowiązków kierowcy.

Kolejną nieprawidłowością było niewłaściwe mocowanie tablicy barwy pomarańczowej na naczepie. Zgodnie z przepisami, tablica musi pozostać na miejscu bez względu na położenie pojazdu. Dodatkowo stwierdzono, niewłaściwe oznakowanie opakowań zbiorczych.

W konsekwencji zakazano dalszej jazdy do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Na kierowcę nałożono mandaty karne w kwocie 500 złotych. Wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną w kwocie 2000 złotych, a wobec nadawcy ładunku kara pieniężna może wynieść 800 złotych.