Ważenie pojazdów dostawczych

Zdjęcie załadunku 1

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie kontynuują ważenie pojazdów dostawczych. W czwartek kolejne kontrole prowadzono, tym razem, w m. Chojno Nowe na drodze krajowej nr 12.

Tym razem wartym odnotowania jest wynik kontroli lokalnego przewoźnika. Pojazd początkowo nie zatrzymał się do kontroli. Po krótkim pościgu zatrzymano pojazd i dokonano ważenia. Samochód posiadający dopuszczalną masę całkowitą wynoszącą 3500 kg ważył 6850 kg. Na kierowcę nałożono 500 zł mandatu karnego za przeładowanie i nakazano rozładowanie pojazdu do wartości normatywnych. Po całkowitym rozładowaniu ponownie zważono pojazd. Waga tym razem wskazała wartość 3300 kg, co wskazuje, że ładność tego pojazdu, bez kierowcy, wynosi tylko 200 kg (!).

W zakresie niezastosowania się do poleceń osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego sporządzono wniosek do Sądu o ukaranie kierującego.