Wniosek o zapewnienie dostępności

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) jako:

  • osoba ze szczególnymi potrzebami,
  • przedstawiciel ustawowy osoby ze szczególnymi potrzebami *

Udostępniamy państwu wniosek o zapewnienie dostępności w zakresie:

  • dostępności architektonicznej,
  • dostępności informacyjnej lub komunikacyjnej